emergencySkutki niepoprawnej identyfikacji

System FULLTRACE narodził się jako odpowiedź na problem wynikający z nieprawidłowej identyfikacji pacjenta oraz przeznaczonego dla niego worka krwi, co jest istotną przyczyną zgonu pacjenta lub też występowania możliwych do uniknięcia szkód zdrowotnych.

Ryzyko związane z transfuzja jest bardzo wysokie we wszystkich uprzemysłowionych krajach: najbardziej krytyczny element stanowi identyfikacja pacjenta przy jego łóżku

 paragrafPodstawy prawne

System FULLTRACE jest doskonałym rozwiązaniem pomagającym spełnić wymagania w zakresie identyfikacji pacjenta i operatora wynikające z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jak również wpisuje się w wymagane zapisy regulowane ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.